Stránky občianskeho združenia FORGACH de GHYMES
 

Novinky
2 % z daní
Pomôžte občianskemu združeniu FORGACH de GHYMES príspevkom dvoch percent z Vašich zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v casti "2 % z daní". » Viac
 
 
 

Stretnutie členov občianskeho združenia Forgach de Ghymes sobotu 12. júna 2010 v Čachticiach


Príjemnú slnečnú sobotu využili niektorí Forgáčovci na spoločné stretnutie v Čachticiach za účasti čestného člena združenia a rodového historika Dr. Miroslava Eliáša.

Ako hosť zavítal medzi nás Ing. Vladimír Pongrác z Bratislavy. Zúčastnení si pozreli vyčistené hroby grófa Mikuláša Forgácha a jeho manželky Jozefíny Rudňanskej pri čachtickom kostole. Z finančných prostriedkov občianskeho združenia („OZ“) boli tieto dva pieskovcové náhrobníky petrifikované a tabuľky z červeného mramoru na nich boli preleštené a texty pozlátené, nakoľko boli pred reštaurovaním nečitateľné. Po krátkom prezretí kostola sme si prehliadli Čachtický hrad.

Pri posedení pri ohni sa prítomní oboznámili s postupom a problémami, ktoré súviseli s realizáciou inštalácie expozície Múzea rodu Forgách („MRF“) v kaštieli v Jelenci v minulom roku. Následne sa diskutovalo o príprave oživenia tradičnej púte na hrad Gýmeš, na sviatok sv. Ignáca 31. júla 2010, ako aj o finančných možnostiach vydania knižnej publikácie „Šľachtický rod Forgách z Gýmeša“, ktorú zostavil rodový historik Dr. Miroslav Eliáš.

V krátkosti boli všetci oboznámení s výsledkami bádateľskej cesty „Po stopách Forgáchovcov v Maďarsku“, ktorú podnikli v dňoch 4. – 5. mája 2010 tajomník OZ Vladimír Forgáč, Miroslav Eliáš, Rozália Borbélyová z MRF a Helena Timoranská, kultúrna referentka z Jelenca. Počas tejto cesty sme okrem iného našli aj hroby Forgáchovcov, na ktoré delegácia za OZ Forgach de Ghymes položila vence.


Fotografické zábery sú umiestnené vo fotogalérii.

Forgach de Ghymes      Prejsť na fotogalériu


« späť
 
  copyright 2009 - 2021 | © Rasto Forgac