Stránky občianskeho združenia FORGACH de GHYMES
 

Novinky
2 % z daní
Pomôžte občianskemu združeniu FORGACH de GHYMES príspevkom dvoch percent z Vašich zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v casti "2 % z daní". » Viac
 
 
 

Vítame Vás na stránkach rodu Forgach de Ghymes


Forgáchovci patria k najstarším uhorským šľachtickým rodom. Ich pôvod sa odvodzuje od starého, pravdepodobne veľkomoravského rodu Poznanovcov, resp. Hunt-Poznanovcov. V období prvej polovice 13. storočia došlo k definitívnemu konštituovaniu samostatných vetiev rodu Hunt-Poznanovcov, medzi ktorými boli aj Forgáchovci. Prvým listinne doloženým členom bol Ivanch v polovici 12. storočia. Jeho syn Ivanka dostal v roku 1226 od kráľa Ondreja II. donáciu na majetok Gýmeš, na ktorom Ivankov syn Andrej v polovici 13. storočia vybudoval hrad. Odtiaľto pochádza prvý predikát rodu de Gymes (z Gýmeša).

Forgáchovci získali v priebehu storočí tituly barónov a grófov, boli stoličnými a krajinskými hodnostármi, od 16. storočia uhorskými kancelármi, krajinskými sudcami, diplomatmi, palatínmi, generálmi, biskupmi a županmi niekoľkých uhorských stolíc.

Mgr. Miroslav Eliáš


Prvé zmienky o zakladateľovi rodu Ivankovi, synovi Ivancha pochádzajú z roku 1226, kedy sa vyznamenal v bojoch s Tatármi a kráľ Ondrej II. ho odmenil majetkami. Sídlom rodu sa stal Jelenec - Ghýmes. V 15. storočí sa rod rozvetvil, vznikla vetva gáčska - halíčská so sídlom v Halíči, neskôr šarišská, so sídlom v Hertníku a szécsenská so sídlom v Szécsényi, ku ktorej patrila aj slanská vetva. Forgáčovci zastavali počas 800 ročnej histórie významné postavenia na kráľovskom dvore,v cisárskych službách, v cirkvi i spoločnosti. Svoje rozsiahle majetky nadobudli donáciami ale aj rodinnými zväzkami a inými významnými rodmi, akými boli: Bebekovci, Csákyiovci, Thurzovci, rod de Legénye, Pálffy, Révay, Drugeth...

PhDr. Marta Čiderová

Stanovy občianskeho združenia FORGACH de GHYMES si môžete stiahnuť nižšie.

Forgach de Ghymes     Stiahnuť stanovy
 
  copyright 2009 - 2021 | © Rasto Forgac