Stránky občianskeho združenia FORGACH de GHYMES
 

Novinky
2 % z daní
Pomôžte občianskemu združeniu FORGACH de GHYMES príspevkom dvoch percent z Vašich zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v casti "2 % z daní". » Viac
 
 
 

Valné zhromaždenie občianskeho združenia FORGACH de GHYMES dňa 30. apríla 2010


Dňa 30.4.2010 sa konalo riadne valné zhromaždenie občianskeho združenia FORGACH de GHYMES, na ktorom okrem iného bolo schválené zavedenie nového registra členov združenia vo väzbe na prijatie zmeny č. I. Stanov občianskeho združenia FORGACH de GHYMES.

Pre doterajších členov združenia z toho vyplýva potreba vyplnenia nového formulára prihlášky a jej odovzdania Ing. Michalovi Forgáčovi, členovi predstavenstva povereného vedením registra členov, resp. hociktorému členovi správnej rady združenia.

Formulár prihlášky je k dispozícii u Ing. Michala Forgáča, resp. u ktoréhokoľvek člena správnej rady. Formulár prihlášky môže byť na požiadanie prevzatý osobne alebo zaslaný poštou alebo elektronicky. Prípadné dotazy v súvislosti s preregistráciou poskytne Ing. Michal Forgáč.

Rovnaký postup použijú aj iní doposiaľ neregistrovaní záujemcovia o členstvo v združení.

Kontaktné údaje na Ing. Michala Forgáča sú :
Telefón 032/ 6402 593
Mobilný telefón 0903/ 418 770
E-mail sgt[at]sgt.sk


« späť
 
  copyright 2009 - 2021 | © Rasto Forgac