Stránky občianskeho združenia FORGACH de GHYMES
 

Novinky
2 % z daní
Pomôžte občianskemu združeniu FORGACH de GHYMES príspevkom dvoch percent z Vašich zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v casti "2 % z daní". » Viac
 
 
 

Stretnutie členov združenia a pozvaných hostí v Jelenci dňa 21. júna 2008


Stretnutia sa zúčastnili členovia a sympatizanti občianskeho združenia, pozvanie prijali aj í potomkovia ďalších šľachtických rodov a to JUDr. Ing. Práznovszky Mikuláš, CSc., Domonkos Štefan Karol, Mgr., Erdödy Ferenc, Rakovský Rudolf spolu so svojimi rodinami.

Program stretnutia začal slávnostnou svätou omšou v miestnom Rímsko-katolíckom kostole za všetkých nežijúcich rodinných príslušníkov rodu Forgách z Jelenca. Na záver bol vysvätený kríž, ktorý bol neskôr umiestnený na zrúcanine hradu Gýmeš. Program pokračoval položením vencov ku hrobom posledných dvoch Jeleneckých šľachticov z rodu Forgách, ktorých telesné pozostatky spočívajú na miestnom cintoríne.

V obci Kostoľany pod Tribečom sa nachádza národná kultúrna pamiatka - kostolík zasvätený svätému Jurajovi, ktorého postavenie siaha až do desiateho storočia a na zachovaní ktorého sa významne podieľali aj Forgáchovci. Jeho návštevou a zápisom do knihy sme si pripomenuli históriu tejto mimoriadne vzácnej kultúrnej pamiatky. Potom už nasledoval výstup na zrúcaninu hradu Gýmeš, jeho prehliadka a príjemné posedenie pri ohni v priestoroch pradávneho sídla našich predkov.

Fotografické zábery sú umiestnené vo fotogalérii.

Forgach de Ghymes      Prejsť na fotogalériu


« späť
 
  copyright 2009 - 2021 | © Rasto Forgac