Stránky občianskeho združenia FORGACH de GHYMES
 

Novinky
2 % z daní
Pomôžte občianskemu združeniu FORGACH de GHYMES príspevkom dvoch percent z Vašich zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v casti "2 % z daní". » Viac
 
 
 

Púť na hrad Gýmeš dňa 31. júla 2010


Dňa 31. júla 2010 Občianske združenie FORGACH de GHYMES, Farnosť Jelenec a obec Jelenec za aktívnej účasti dobového spolku Hereditas Patrum z Topoľčian pripravili pre verejnosť pekný zážitok v podobe púte na zrúcaninu hradu Gýmeš, spojenej s lopatovým tancom, svätou omšou a historickým šermiarskym vystúpením členov dobového spolku Hereditas Patrum.

Touto aktivitou sa znovu oživuje dávna tradícia, ktorú v polovici osemnásteho storočia na hrade Gýmeš zaviedol biskup Pavol V. Štefan Forgách. Vítanie pútnikov na hrade štyrmi údermi drevenou lopatou bolo súčasne i dožinkovou slávnosťou a konalo sa vždy na sviatok svätého Ignáca z Loyoly – patróna hradu Gýmeš. Po takmer 200 rokoch od konania poslednej slávnosti sa tak Občianske združenie FORGACH de GHYMES prihlásilo k odkazu biskupa Pavla V. Štefana Forgácha, ktorý svojim potomkom odkázal túto zvyklosť zachovávať a každoročne na sviatok sv. Ignáca ju vykonať.

Po asi 40–minútovom výstupe k zrúcanine hradu Gýmeš pútnici podstúpili uvítací rituál lopatového tanca a následne boli zapísaní do pamätnej knihy, kde aj obdržali pamätný list za účasť na tejto slávnosti. Odborným garantom podujatia bol historik Dr. Miroslav Eliáš, ktorý priebežne podával informácie o histórii tejto zvyklosti a účastníkom ochotne odpovedal na otázky vzťahujúce sa k histórii hradu Gýmeš a osemstoročnému pôsobeniu rodu Forgách na gýmešskom panstve.

Svätú omšu pod múrmi hradu Gýmeš na voľnom priestranstve pod príjemnou slnečnou oblohou odslúžil farár miestnej farnosti Jelenec, Dušan Dúbravický. Pred začatím bohoslužby prečítal pozdravný list Mons. Viliama Judáka, biskupa Nitrianskej diecézy, ktorý týmto listom súčasne dal súhlas k vykonaniu bohoslužby na tomto pamätnom mieste. Atmosféru historického ducha slávnosti umocňovali členovia dobového spolku Hereditas Patrum, ktorí v historickom dobovom oblečení a historickej výstroji boli aktérmi tejto peknej slávnosti a súčasne aj dotvorili kolorit netradičnej svätej omše v príjemnom prostredí pod hradnými múrmi.

Slávnosť sa tešila značnému záujmu verejnosti, keď len do pamätnej knihy bolo zapísaných 160 pútnikov, ktorí sa podrobili rituálu lopatového tanca.

Po skončení slávnosti a návrate pútnikov do obce Jelenec bolo pre záujemcov otvorené Múzeum rodu Forgách v kaštieli, ktoré mapuje a verejnosti približuje históriu tohto rodu od jeho vzniku až po súčasnosť. Tu v múzeu bude inštalovaná aj spomínaná lopata, ktorú sme k tejto príležitosti pripravili, keďže tá pôvodná sa nezachovala.


Fotografické zábery sú umiestnené vo fotogalérii.

Forgach de Ghymes      Prejsť na fotogalériu


« späť
 
  copyright 2009 - 2021 | © Rasto Forgac