Stránky občianskeho združenia FORGACH de GHYMES
 

Novinky
2 % z daní
Pomôžte občianskemu združeniu FORGACH de GHYMES príspevkom dvoch percent z Vašich zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v casti "2 % z daní". » Viac
 
 
 

Rodový erb občianskeho združenia FORGACH de GHYMES a jeho členov


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh Heraldického kolégia pre výskum a tvorbu občianskych erbov dňa 28. októbra 2008 zapísalo do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou W-132/2008 rodový erb občianskeho združenia FORGACG de GHYMES slávnostnou erbovou listinou v nasledovnej podobe:

Rodový erb Forgach de Ghymes

Na podklade archívnych dokladov osvedčujúcich príslušnosť – potomstvo k rodu FORGACH a po overení ich hodnovernosti a genealogickej pravosti Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky bol do Heraldického registra Slovenskej republiky slávnostnou erbovou listinou zapísaný aj rodový erb nasledovných členov občianskeho združenia FORGACH de GHYMES.

Vladimír Forgáč z Moravian nad Váhom, narodený v Moravanoch nad Váhom pod signatúrou QF-468/2008 dňa 6. novembra 2008. Tento erb jeho prostredníctvom môžu podľa heraldických zvyklostí používať tiež jeho deti Vladimír a Tatiana.

Ing. Ján Forgáč z Trenčína, narodený v Dežericiach pod signatúrou QF-469/2008 dňa 6. novembra 2008.Tento erb jeho prostredníctvom môžu podľa heraldických zvyklostí používať tiež jeho manželka Helena a ich deti Rastislav a Miroslava.

Peter Forgáč z Trenčína, narodený v Trenčíne pod signatúrou QF-472/2008 dňa 6. novembra 2008.Tento erb jeho prostredníctvom môže podľa heraldických zvyklostí používať tiež jeho manželka Zuzana.

Ján Forgáč z Moravian nad Váhom, narodený v Moravanoch nad Váhom pod signatúrou QF-473/2008 dňa 6. novembra 2008. Tento erb jeho prostredníctvom môžu podľa heraldických zvyklostí používať tiež jeho manželka Alena a ich deti Ondrej, Jana a Alena.

Oznámenie o zapísaní erbu občianskeho združenia FORGACH de GHYMES do Heraldického registra Slovenskej republiky:

Rodovy erb FORGACH de GHYMES      Stiahnuť oznámenie« späť
 
  copyright 2009 - 2021 | © Rasto Forgac