Stránky občianskeho združenia FORGACH de GHYMES
 

Novinky
2 % z daní
Pomôžte občianskemu združeniu FORGACH de GHYMES príspevkom dvoch percent z Vašich zaplatených daní. Všetky potrebné informácie nájdete v casti "2 % z daní". » Viac
 
 
 

Významné historické dokumenty


Donačná listina (Donatio), ktorou v roku 1250 uhorský kráľ Belo IV. potvrdzuje vlastníctvo Ghymešského hradu a priľahlých obcí Andrejovi Forgáchovi, ktorý v bitke s tatarskými vojskami vedenými obávaným mongolským vodcom Bátuschánom hrdinsky zachránil uhorskému kráľovi život.

Originál tejto listiny je uložený v Zemskom archíve v Brne, Česká republika.

Forgach de Ghymes     Stiahnuť Donatio


Listina zo dňa 11. apríla 1777, ktorou uhorská panovníčka Mária Terézia menuje Mikuláša Forgácha Nitrianskym županom.
Originál tejto listiny je uložený v Štátnom archíve v Ivanke pri Nitre.

Forgach de Ghymes     Stiahnuť listinu« späť
 
  copyright 2009 - 2021 | © Rasto Forgac